top of page
link-banner.png
Vad vill du göra med din startplats?

Nu har du som är anmäld till Springtime 2020 tre val vad du vill göra med din startplats.


1. Efterskänka din startavgift

2. Bibehålla din startplats till Springtime i Helsingborg 2021

3. Få anmälningsavgiften återbetald (med en administrationsavgift på 10%)

Du har fram till 26 maj 2020 på dig att göra ditt val.

Vi har mailat alla anmälda löpare om detta, är du anmäld men inte fått något mail vänligen kontakta oss på ifk.helsingborg@springtimeihelsingborg.se 

bottom of page