top of page
link-banner.png
Springtime framflyttat till 2022

IFK Helsingborg flyttar fram stads- & löparfesten Springtime  till 2022

Stadsloppet Springtime flyttas fram  till 4 juni 2022, covid-19 pandemin sätter gör att vi tyvärr inte kan arrangera loppet våren 2021. Med nuvarande restriktioner och smittspridning kan vi tyvärr inte genomföra loppet på ett för våra löpare och allmänhet säkert sätt. Vi vill ju parallellt  behålla folk- och löparfesten Springtime.
Vi vill samtidigt meddela att Springtime har fått en ny ansvarig tävlingsgeneral nämligen Hans Segerfeldt. Hans är känd i friidrottskretsar som en av sin tids största löpartalanger och vann själv Springtime 1982. Vi vill även tacka vår tidigare Springtimeansvarige Sten Lind som på förtjänstfullt vis utvecklat Springtime under det senaste decenniet.
IFK Helsingborg och Springtimeorganisationen har som ambition att kunna erbjuda andra aktiviteter för Springtimelöparna under sommaren och hösten 2021, mer information om detta senare.

I juni 2022 kommer vi att arrangera ett Springtime i lite ny och utvecklad tappning i tät samverkan med Helsingborg Stad och stadsmässan H 22. Under året kommer vi återkomma med tydliga tankar och upplägg kring det arrangemanget.
 

bottom of page