top of page
link-banner.png
Brev till Springtimelöpare

Hej

Springtime lördagen den 9 maj 2020 är inställt.

Vi har fattat detta tuffa beslutet på grund av spridningen covid-19-viruset. Myndigheternas beslut om att förbjuda sammankomster med mer än 50 personer omöjliggör folkfesten Springtime.

Vi beklagar att det drabbar dig som löpare.

Du undrar säkert om du har möjlighet att få tillbaka din erlagda startavgift.

Eftersom det är ett myndighetsbeslut som förhindrar oss att genomföra Springtimeloppet åberopar vi Force majeure i loppets användarvillkor

 

Vi skall se om vi eventuellt kan kompensera dig på något sätt men vi måste först se över vår ekonomiska situation, vi har haft kostnader som vi måste täcka. Vi har många samarbetspartners som vi måste komma överens med om eventuella ekonomiska anspråk från deras sida. Denna process kommer att ta lite tid.  Vi gör vårt bästa för att rädda vår förening så att vi kan fortsätta erbjuda barn och ungdomar friidrottsträning och jobba vidare för folkhälsan genom Springtime.

 

Om vi kommer fram till att vi kan kompensera dig och hur kompensationen i så fall ser ut ber vi att få återkomma till.

 

Vi inom IFK Helsingborg ser nu över konsekvenserna av vad ett inställt Springtime innebär för föreningen. Springtime bidrar normalt med ett välkommet tillskott till föreningen och medlen går till att bedriva barn- och ungdomsfridrott.

 

Läs gärna mer om hur inställda lopp/arrangemang påverkar idrottsrörelsen på https://www.raddaminidrott.se/

       

Springtime är vårt bidrag till folkhälsan och arrangör för Springtime är den ideella föreningen IFK Helsingborg.       

 

Med vänlig hälsning


IFK Helsingborg friidrott

bottom of page